Met heel veel pijn in ons hart moeten wij helaas mededelen dat Divina gaat stoppen. Het ledenaantal liep steeds verder terug en het kost ons helaas erg veel moeite nieuwe aanwas te vinden. Het was en is daarom helaas niet meer mogelijk alles te organiseren wat er nodig is om een koor succesvol te houden.

We hebben allemaal, en dan spreken we ook over al die jaren Diva’s die nu niet meer actief zijn, met heel veel plezier opgetreden en gerepeteerd elke week, we zullen het erg gaan missen!

Dit account zal dus gaan slapen en Divina Close Harmony neemt hiermee, met een diepe buiging, afscheid van jullie ❤️